ဧရာ၀တီျမစ္ကူး ရတနာသိခၤတံတား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း (၀၇း၃၀)အခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေရႊဘိုခရိုင္ ၊ ေရႊဘိုၿမဳိ႕နယ္ ၊ေက်ာက္ေျမာင္းၿမဳိ႕နယ္ခြဲ ၊ ႏြယ္ျငိမ္းေက်းရြာ More »

ကေမာၻဇသာဒီ နန္းေတာ္(ပဲခူး) ႏွင့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန ၿပတိုက္

ကေမာၻဇသာဒီ နန္းေတာ္(ပဲခူး) - တည္ေဆာက္ၿပီးခုႏွစ္(၂၀၀၂) / ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန ၿပတိုက္ - တည္ေဆာက္ၿပီးခုႏွစ္(၁၉၉၈) More »

ရန္ကုန္ေလယာဥ္ကြင္း

ရန္ကုန္ေလယာဥ္ကြင္း - အလ်ား (၁၁၂၀၀) ေပ၊ အက်ယ္ (၂၀၀) ေပ More »

ရန္ကုန္- မႏ ၱေလးအၿမန္လမ္းအား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း

The travel time is over ten hours for about 462 miles between Yangon and Mandalay using Yangon – Mandalay highway ... More »

 

.... ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား ....


moclogo

Website လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား
http://www.ministry-construction.gov.mm/ လိပ္စာတြင္
ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ ။


moclogo

Website လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား
http://www.ministry-construction.gov.mm/ လိပ္စာတြင္
ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ ။


moclogo

Website လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား
http://www.ministry-construction.gov.mm/ လိပ္စာတြင္
ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ ။


moclogo

Website လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား
http://www.ministry-construction.gov.mm/ လိပ္စာတြင္
ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ ။